Budowa balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Stawianie balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ze sztachetek wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane plotki z PCV na plot i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane ploty z Winylu na plot i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s